PREGLED MODULOV

Free

Kako motivirati učeče se za uporabo digitalnih orodij

Free

Razumevanje digitalnega akcijskega načrta, ki temelji na orodju SELFIE WBL vaše šole