Razumevanje digitalnega akcijskega načrta, ki temelji na orodju SELFIE WBL vaše šole

UVOD

V primeru strateško pomembnih sprememb, kot je izvedba akcijskega načrta za institucionalni razvoj digitalno podprtega poučevanja/učenja, je eden najpomembnejših dejavnikov uspeha ta, da deležniki razumejo razloge, gonila in koristi želenega prihodnjega delovnega mesta. Medtem pa bi se morali zavedati slabosti trenutnega stanja, na katera področja šole bo to vplivalo na institucionalni, skupinski in individualni ravni ter kako bodo osebno prizadeti. Se pravi, v smislu posebnih prednosti in slabosti, dodatnega dela, dodatnega truda, drugačnega dela, učenja novih stvari, povečanja motivacije učečih se za učenje, merljivega izboljšanja njihovega uspeha itd.

Zato želimo predstaviti in pripraviti digitalni akcijski načrt (DAN), ki temelji na orodju SELFIE WBL, bolj razumljivo za učitelje/predavatelje. Modul se bo osredotočil na naslednje štiri teme:

 1. Razumevanje strategije in spremembe:
 • kulturo poučevanja in učenja šole ter način poučevanja in učenja;
 • koristi in izzivov izvajanja digitalno izboljšanega poučevanja in učenja;
 • ciljev in področij sprememb.
 1. Predstavitev sistema samorefleksije SELFIE WBL, ki zagotavlja realistično, numerično in objektivno sliko digitalne pripravljenosti šole. Na kratko bomo razložili elemente, edinstvene značilnosti in prednosti sistema.
 2. Navedbo načinov za razlago rezultatov ankete.
 3. Predstavitve, kaj se bo zgodilo med izvajanjem institucionalnega digitalnega akcijskega načrta.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • razumeli pomen analiz, na katerih temelji institucionalni digitalni akcijski načrt, in tako razumeli institucionalno strategijo, razvito na podlagi te analize.
 • razumeli in opredelili gonila/koristi institucionalne strategije digitalnega učenja in poučevanja ter te gonilne sile in koristi razlagati na svoji ravni, na individualni – vključno z učečimi se in vodji izobraževanja s partnerji v podjetjih – in institucionalni ravni.
 • opredelili osem področij sistema za samorefleksijo SELFIE WBL in razumeti njihovo medsebojno odvisnost.
 • interpretirali rezultate poročila SELFIE WBL in na podlagi njih aktivno sodelovali v procesu dodatnega razvoja strategije.