Kako motivirati učeče se za uporabo digitalnih orodij

UVOD

Glavni cilj tega modula je učečim se omogočiti natančno in popolno razumevanje zanimivosti digitalnih orodij ter povezati uporabo digitalnih orodij z njihovim poklicnim in strokovnim okoljem.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • znali razložiti prednosti uporabe digitalnih orodij za učenje in udejstvovanje.
  • razumeli vlogo motivacije pri učenju in njeno povezavo z digitalnimi orodji.
  • analizirali dejavnike, ki lahko ovirajo motivacijo učečih se, zlasti glede uporabe tehnologije.
  • pokazali zavezanost nenehnemu strokovnemu učenju ter raziskovanju novih digitalnih orodij in strategij.