POGLEJ

Za boljše razumevanje delovanja SELFIE WBL:

EU Science Hub. Work-based learning: a new dimension of the SELFIE tool. (Pridobljeno

 14/03/2024) https://www.youtube.com/watch?v=TE_29r4iM00 (videoposnetek je na voljo samo v angleščini)