TEMA 1 – Možnosti ankete SELFIE WBL

Eden najpomembnejših vidikov uporabe SELFIE WBL je možnost, da ga prilagodite edinstvenim ciljem in zahtevam vaše šole. Srce te prilagoditve je v izbiri trditev in vprašanj, ki jih vključite v anketa SELFIE WBL. Te izjave so zasnovane za refleksijo različnih dimenzij digitalne pripravljenosti in so razvrščene v tri kategorije:

Obvezne trditve

To so temeljne trditve, ki veljajo za vse šole in služijo kot osnovna refleksije digitalne pripravljenosti vaše šole. Ponujajo široko perspektivo in so bistvenega pomena za prepoznavanje področij, ki potrebujejo pozornost.

Izbirne trditve

Izbirne trditve so vnaprej oblikovane in omogočajo prilagodljivost pri prilagajanju ankete posebnemu kontekstu vaše šole. Izberete in vključite tiste, ki so v skladu z vašimi cilji za digitalni prehod. Ta prilagoditev zagotavlja, da obravnavate edinstvene izzive in priložnosti v vaši ustanovi.

Trditve po meri

Poleg obveznih in izbirnih trditev vam SELFIE WBL omogoča dodajanje do 10 lastnih trditev ali vprašanj, ki so specifična za potrebe in cilje vaše šole. Ta funkcija vam omogoča raziskovanje področij digitalne pripravljenosti, ki so lahko še posebej pomembna za programe s prakso v vaši poklicni in strokovni šoli.

Vodje šol se morate zavedati, da SELFIE WBL ni rešitev, ki bi ustrezala vsem. Je vsestransko orodje, ki ga je mogoče oblikovati tako, da ustreza posebnim ciljem in izzivom vaše šole, zaradi česar je zmogljiv instrument za vašo pot digitalnega prehoda. Z izbiro pravih trditev in vprašanj lahko svoja prizadevanja usmerite na področja, ki so najpomembnejša za digitalni razvoj vaše šole, ne glede na to, ali gre za izboljšanje digitalnih spretnosti vaših učečih se, izpopolnjevanje vaših učiteljev/predavateljev ali boljšo uskladitev vašega učnega načrta z zahtevami sodobnega trga dela.

Poleg tega je SELFIE WBL zasnovan tako, da vključuje vse ključne deležnike, vključno z vodstvom, učitelji/predavatelji, učečimi se in mentorji v podjetju. Ta celovit pristop zagotavlja, da je digitalna preobrazba vaše poklicne in strokovne šole rezultat sodelovanja, ki vključuje vse tiste, ki igrajo ključno vlogo v učnem procesu.

Z uporabo SELFIE WBL naredite pomemben korak k izboljšanju digitalne pripravljenosti vaše šole in posledično k boljši pripravi vaših učečih se na digitalno gospodarstvo. Vaša sposobnost izbire pravih trditev in vprašanj v anketi SELFIE WBL, prilagojenih prav potrebam vaše šole, bo ključni dejavnik pri uspehu vašega digitalnega prehoda.

Sprejmite SELFIE WBL kot dragoceno orodje za vodenje vaše poklicne in strokovne šole skozi digitalni prehod in skupaj lahko opolnomočimo naše učeče se z veščinami in znanjem, ki jih potrebujejo za uspeh v hitro razvijajočem se svetu.

Pri izbiri izbirnih trditev in definiranju trditev po meri za vašo anketo SELFIE WBL je bistveno, da sledite logičnemu procesu, da zagotovite, da učinkovito naslovite prav potrebe vaše poklicne in strokovne šole.