TEMA 2 – Nasveti in taktike za vodenje samorefleksije

Razmislite o mehanizmih povratnih informacij:

Odločite se za mehanizem za zbiranje povratnih informacij anketirancev glede jasnosti in ustreznosti trditev/vprašanj. Te povratne informacije vam lahko pomagajo natančneje prilagoditi anketo in izboljšati uporabniško izkušnjo.

Motivirajte deležnike:

Ohranjanje motivacije je stalen proces. Ustvariti morate sodelovalno in privlačno okolje, ki spodbuja zavezanost deležnikov in na koncu vodi do uspešne poti digitalne preobrazbe.

Pilotirajte anketo:

Pred uvedbo v polnem obsegu preizkusite vprašalnik z majhno skupino deležnikov. Ta pilotni test pomaga prepoznati morebitne težave, kot so tehnične napake ali nerazumevanje trditev.

Opredelite komunikacijski načrt:

Vsem udeležencem jasno sporočite namen ankete, pomen njihovih povratnih informacij in pričakovani časovni okvir za njegovo izpolnitev. Prepričajte se, da se vsi deležniki zavedajo pomena ankete. Nenehno pokažite deležnikom, kako pomembno je to za šolo, učeče se in učitelje/predavatelje.

Zaženite anketo:

Ko se temeljito pripravite, zaženite anketo z izbranimi ciljnimi skupinami. Spodbujajte visoko stopnjo udeležbe, saj bo širok razpon povratnih informacij zagotovil celovit pogled na digitalno pripravljenost vaše šole. Zagotovite si dovolj časa za izpolnjevanje ankete.

Zberite in analizirajte podatke:

Zberite in analizirajte podatke, pridobljene z anketo. Bodite pozorni, ali imajo vaše lastne specifične trditve res dodano vrednost, in se odločite, ali jih boste obdržali za nadaljnje spremljanje.

Z upoštevanjem teh logičnih korakov in premislekov lahko učinkovito uporabite SELFIE WBL za samorefleksijo in izboljšanje digitalne pripravljenosti vaše poklicne in strokovne šole ter zagotovite, da vaša prizadevanja prispevajo k uspešnemu digitalnemu prehodu.