Naloga 2: Dokumenti šole

Poiščite obstoječe dokumente vaše šole, kot so vizija, poslanstvo šole, institucionalna strategija, digitalna strategija, cilji učnega načrta in izobraževalni cilji. Ti dokumenti lahko nudijo vpogled v specifična področja, ki jih želite oceniti ali izboljšati.

Določite, katere ciljne skupine znotraj vaše šole bodo ustrezne za vsako trditev. Ker SELFIE WBL nagovarja vodstvo, učitelje/predavatelje, učeče se in mentorje v podjetjih, razmislite, katere skupine bi morale odgovoriti na vsako trditev. Na primer, nekatere trditve so morda bolj pomembne za učitelje/predavatelje in učeče se, medtem ko so druge bolj primerne za vodstvo.

Jasno določite svoje cilje za uporabo SELFIE WBL. Kakšni so cilji vaše šole glede digitalnega prehoda in kako vam jih bo anketa pomagala doseči? Imeti dobro opredeljene cilje bo vodilo vašo izbiro trditev.