Naloga 3: Oblikujte izjave/vprašanja

Za izbirne trditve izberite med vnaprej oblikovanimi trditvam, ki se najbolje ujemajo z vašimi cilji. Poskrbite, da bodo trditve jasne, jedrnate in ustrezne za vaše cilje. Trditve po meri morajo biti skrbno oblikovane tako, da obravnavajo posebne vidike digitalne pripravljenosti vaše šole, ki niso zajeti v vnaprej oblikovanih trditvah.

Ovrednotite ustreznost vsake trditve ali vprašanja glede na edinstven kontekst in cilje vaše šole. Premislite, ali vsaka izjava zagotavlja pomemben vpogled v vaš digitalni prehod.

Preden zaženete vprašalnik, preizkusite trditve/vprašanja z majhno skupino deležnikov (npr. sodelavci, učitelji/predavatelji ali učeči se), da zagotovite, da so jasne in natančno izražajo predvideni pomen. Izvedite potrebne prilagoditve na podlagi njihovih povratnih informacij.