1. feladat

Az előző részben leírtakat alkalmazva elemezze, és egyeztesse a digitális fejlesztési tervet kidolgozó projektcsoporttal az alábbi táblázat második oszlopában szereplő kérdéseket, majd töltse ki a táblázat harmadik oszlopát. Melyek azok a területek, amelyek azonnali javulást igényelnek?

Kiemelt területMegvizsgálandó kérdésekKonkrét, iskola specifikus javaslata
Tekintse át az egyes tematikus terület mindegyikét, az azokhoz tartozó egyes állítások eredményeit.Vannak-e jelentős különbségek az egyes állításokra kapott válaszok átlag pontszámai között?  Ha igen, meglepő-e ez a különbség? Mi lehet a háttérben meghúzódó ok/okok? 
Vizsgálja meg egyenként: vannak-e jelentős különbségek a különböző válaszadói csoportok által az egyes állításokra adott válaszokban?? Ha igen, meglepő-e ez a különbség? Mi lehet a háttérben meghúzódó ok/okok??