TOVÁBBI FORRÁSOK

  • ICE Prioritási keretrendszer (jexo.io) (angol nyelven)
    • https://jexo.io/blog/backlog-prioritization-techniques-ice-method/

GYAKORLATI PÉLDÁK 

Hogyan határozzunk meg prioritásokat és cselekvési terv céljait?

  • 1. példa

SELFIE WBL CÉLOK

PRIORITÁS 1PRIORITÁS 2PRIORITÁS 3
SELFIE WBL ÁTFOGÓ TERÜLET(D) Folyamatos szakmai fejlődés
(H) A tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése
(C) Infrastruktúra(A) Vezetés 
SELFIE WBL RÉSZLETES ALTERÜLETEK(D1) Az iskolavezetők és a tanárok megvitatják a digitális technológiákkal való tanítással kapcsolatos továbbképzési igényeket.
(D2) A tanároknak lehetőségük van a digitális technológiákkal való tanítással és tanulással kapcsolatos továbbképzésen való részvételre.
(H12) A tanulók tantárgyakon átívelő digitális készségeket fejlesztenek.
(C1) A digitális infrastruktúra támogatja a digitális tanulást és tanítást.
(C2) A tanárok és a tanulók számára rendelkezésre állnak a tanításhoz szükséges digitális eszközök.
(A3) Az intézmény vezetése támogatja és motiválja az új tanítási módok kipróbálását.
CÉL(OK): CÉL A CSELEKVÉSI TERVHEZ 
1. cél: 2024-re megbízható digitális infrastruktúra és eszközök állnak rendelkezésre minden tanár és tanuló számára minden tanulási térben. 
2. cél: 2026-ra az egyéni tanulás elősegítésére alkalmas digitális tanulási eszközök minden oktatási programban kialakításra kerülnek. 
3. cél: 2025-re minden tanár rendelkezik a digitális tanulási terekben való tanításhoz szükséges készségekkel. 
4. cél: 2026-ra tanulóink digitális kompetenciáinak továbbfejlesztése beépül az iskolai tantervekbe.

2. példa

SELFIE WBL CÉLOK

PRIORITÁS 1PRIORITÁS 2PRIORITÁS 3
SELFIE WBL ÁTFOGÓ TERÜLET(D) Folyamatos szakmai fejlődés
(F) Pedagógia: Digitális eszközök alkalmazása az tanteremi oktatásban(H) A tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése
SELFIE WBL RÉSZLETES ALTERÜLETEK(D1) Szakmai fejlesztési igények meghatározása
(D3) Szakmai tapasztalatok megosztása
((F1) A tanulók igényeinek kielégítése
(F4) A tanulók bevonása
(H4) Az információ minőségének ellenőrzése, kritikus gondolkodás fejlesztése
(H3) Felelős internet használat
CÉL(OK): CÉL A CSELEKVÉSI TERVHEZ 1. cél: A tanárok továbbképzése a digitális eszközök használatával kapcsolatban 
2. cél: Digitális technológiák alkalmazása a tanítási és tanulási folyamatok személyre szabásának elősegítésére a tanterv egészében.
https://docs.google.com/document/d/1Ua9xG8WRIFpV6H9uiHb5RHsZUhPZSOSR/edit

https://docs.google.com/document/d/1h3grDA7ZbbLw-0ro8KMdpCu4Tx5uEK-E/edit#heading=h.gjdgxs

https://docs.google.com/document/d/1ZjY_98z_Xy-4xkd0m_xAgNIbRtQ-B1Ya/edit