3. téma – Prioritások meghatározása és célok kitűzése

Miután áttekintették az iskolai SELFIE WBL-jelentés eredményeit, és a csapat minden tagja között egyetértés alakult ki a kiválasztott kérdéssel/kérdésekkel és a kapcsolódó szempontokkal kapcsolatban, most már készen állnak a prioritások és a cselekvési terv céljainak meghatározására.     

Ezeknek a prioritásoknak és céloknak összhangban kell lenniük az Önök iskolája által meghatározott általános prioritásokkal, ki kell egészíteniük azokat, és tükrözniük kell a helyi/regionális/nemzeti szintű oktatási hatóságok által meghatározott szakpolitikai irányelveket és kezdeményezéseket is. Miután az általános prioritásokat és célokat a teljes projekt csapat meghatározta és elfogadta, elkezdheti a részletes SELFIE WBL-alapú digitális tanítási/tanulási fejlesztési terv kidolgozását.     

Javasoljuk, hogy minden egyes prioritáshoz egy vagy több célt határozzanak meg.  A céloknak összhangban kell lenniük a prioritással, mérhetőnek és reálisnak (SMART) kell lenniük, és az előző szakaszokban tett megállapítások figyelembevételével a fejlesztés vagy optimalizáció elérésére kell irányulniuk. E kritériumok teljesítése képezi a gerincét annak, hogy iskolája a digitális oktatástechnológia használat jelenlegi állapotától a hatékonyabb és innovatívabb stratégiák és gyakorlatok felé haladjon.     

A prioritások felállításának folyamatára az egyik lehetőség az Eisenhower-mátrix, egy másik az ICE pontozási modell használata (lásd a További források című részt, ha nem ismeri őket).