2. téma – Fejlesztendő elemek kiválasztása

  • Tekintse át valamennyi SELFIE WBL területet, azonosítva azokat a szempontokat, ahol az iskolavezetők, a tanárok, a vállalati oktatók és a tanulók nézőpontjai egybeesnek, illetve eltérnek egymástól. Ehhez számos értékelési kritérium használható; például a SELFIE WBL területre vonatkozó átlagos pontszámok összehasonlítása az adott terület egyes pontjaira adott válaszadók számának figyelembevételével segíthet tisztább képet kapni a pontszámokról. 
  • Az egymással kapcsolatba hozható vagy egymástól függő tételek eredményeinek összehasonlítása: Például a kiegészítő területekből származó eredmények, mint például a “Tanárok technológiahasználati magabiztossága” esetében meg kell vizsgálni, és össze kell kapcsolni a SELFIE WBL terület olyan eredményeivel, mint a “Folyamatos szakmai fejlődés – 1. és 2. rész” és a “Pedagógia”: Digitális technológia alkalmazása az osztályteremben”. Hasonlóképpen, a “Folyamatos szakmai fejlődés – 1. és 2. rész” témakörhöz kapcsolódó eredményeket a SELFIE WBL “Vezetői tevékenység” témakörének eredményeivel együtt lehetne összefüggésbe hozni és elemezni.
  • Válasszon ki a SELFIE WBL-jelentésből 2-3 olyan kiemelten fontos területet/tételt, amelyek Ön szerint a legnagyobb (szervezeti vagy gyakorlati) jelentőséggel bírnak az iskola digitális innovációs cselekvési tervének kidolgozása szempontjából. Ennek során választhat három különböző SELFIE WBL területet, majd mindháromból választhat egy-egy elemet. Alternatívaként egyetlen területre is összpontosíthat, és azon belül két-három elemet választhat. Mindenképpen válassza ki azokat a SELFIE WBL területeket, amelyek alacsony összpontszámot kaptak, és/vagy összpontosítson a négy különböző szereplőcsoport (azaz az iskolavezető, a tanár és a tanuló, vállalati oktató) által adott terület- vagy tételre adott válaszok értékelésében esetleg felmerülő nagy eltérésekre.      
  • Vizsgálja meg a kiválasztott SELFIE WBL elemeket. Miután kiválasztotta azokat a SELFIE WBL területeket/tételeket, amelyeket az Ön iskolája számára különösen fontosnak tart, tovább kell vizsgálnia azokat annak biztosítása érdekében, hogy a) a projektcsapat minden tagja egyformán értelmezze a szóban forgó kérdést/kérdéseket, és b) hogy a SELFIE WBL által felszínre hozott különböző kritikus pontokat kellőképpen ismerjék.     
  • Amennyiben ez nem az első önértékelés, és rendelkezik az előző évek jelentéseivel, akkor hasonlítsa össze eredményeit az egy évvel korábbi vizsgálattal, és válassza ki azokat, amelyek nagymértékben megváltoztak. Vizsgálja meg őket részletesen, és próbáljon meg magyarázatot keresni ezekre a változásra.