DODATNI VIRI

PRIMERI IZVEDBE

Kako določiti prioritete in cilje akcijskega načrta

Primer 1

SELFI WBL/CILJI DAN

PRIORITETA 1PRIORITETA 2PRIORITETA 3
PODROČJE SELFIE WBL(D) Stalni strokovni razvoj(H) Digitalne kompetence učečih se(C) Infrastruktura in oprema(A) Vodstvo
ELEMENT(I) SELFIE WBL: KODA/NASLOV(D1) Vodstvo in učitelji/predavatelji razpravljajo o potrebah stalnega strokovnega razvoja (CPD) za poučevanje z digitalnimi tehnologijami.(D2) Učitelji/Predavatelji imajo priložnost sodelovati v CPD za poučevanje in učenje z digitalnimi tehnologijami(H12) Učeči se razvijajo digitalne veščine med predmeti(C1) Digitalna infrastruktura podpira digitalno učenje in poučevanje.(C2) Digitalne naprave za poučevanje so na voljo učiteljem/predavateljem in učečim se.(A3) Podpora pri preizkušanju novih načinov poučevanja
CILJ(I): CILJ ZA AKCIJSKI NAČRTCilj 1: Do leta 2024 bosta zanesljiva digitalna infrastruktura in oprema na voljo vsem učiteljem/predavateljem in učečim se v vseh učnih prostorih.
Cilj 2: Do leta 2026 bodo v vseh izobraževalnih programih vzpostavljena digitalna učna orodja, primerna za spodbujanje individualnega učenja.
Cilj 3: Vsi učitelji/predavatelji imajo potrebne veščine za poučevanje v digitalnih učnih prostorih do leta 2025.
Cilj 4: Nadaljnji razvoj digitalnih kompetenc naših učečih se je vključen v šolske učne načrte do leta 2026.
Primer 2

SELFI WBL/CILJI DAN

PRIORITETA 1PRIORITETA 2PRIORITETA 3
PODROČJE SELFIE WBL(D) Stalni strokovni razvoj(F) Pedagogika: Implementacija v učilnici(H) Digitalne kompetence učečih se
ELEMENT(I) SELFIE WBL: KODA/NASLOV(D1) Potrebe po strokovnem razvoju(D3) Izmenjava strokovnih izkušenj(F1) Izpolnjevanje potreb učečih se(F4) Vključevanje učečih se(H3) Odgovorno ravnanje(H4) Spremljanje kakovosti informacij
CILJ(I): CILJ ZA AKCIJSKI NAČRTCilj 1: Nadaljnje usposabljanje učiteljev/predavateljev za digitalna orodja.
Cilj 2: Uporaba digitalne tehnologije za spodbujanje personalizacije procesov poučevanja in učenja v celotnem kurikulumu.