TEMA 1 – Pregled rezultatov šolskega poročila SELFIE WBL

Ko ste zaključili postopek samorefleksije SELFIE WBL in prejeli poročilo SELFIE WBL po meri, ki zajema trenutno stanje digitalne pripravljenosti šole, morate bolje razumeti razkrite težave.

Bogastvo podatkov v tem poročilu SELFIE WBL po meri je takšno, da morate sprejeti posebne strategije, da dobite popolno splošno podobo (tako v širini kot globini) digitalne prakse vaše šole in pridobite uporabne vpoglede iz samega bogastva predstavljenih informacij. V ta namen predlagane strategije vključujejo:

  • Preberite celotno poročilo, da dobite splošno razumevanje rezultatov SELFIE WBL.
  • Oblikujte projektno skupino DAN (Digitalni akcijski načrt), ki naj bo sestavljena vsaj iz vodje projekta, več učiteljev/predavateljev z različnih področij in tehnika.
  • Predstavite in razpravljajte o rezultatih šolskega poročila SELFIE WBL s svojo projektno skupino DAN.
  • Predstavite in razpravljajte o rezultatih šolskega poročila SELFIE WBL s predstavniki učečih se.
  • Predstavite in razpravljajte o rezultatih šolskega poročila SELFIE WBL z mentorji v podjetju.
  • Vključite ustrezne deležnike v proces razprave o DAN.