Naloga 2

Določite prednostna področja za takojšnje izboljšave, opredeljena v prejšnji vaji. Če želite to narediti, uporabite naslednjo tabelo:

Področje/nalogeUčinekVerjetnostEnostavnostRezultatUxVxE

Uporabite naslednjo lestvico:

[U]činek – pričakovan učinek

1: brez vpliva na cilj

2-5: minimalen vpliv na cilj

6-8: očiten učinek na cilj

9-10: pomemben učinek na cilj

[V]erjetnost – ocenjena verjetnost uspeha

1-3: visoka stopnja tveganja, veliko neznanih dejavnikov

4-7: srednja stopnja tveganja, imamo informacije o več pomembnih dejavnikih, vendar podrobnosti izvedbe niso jasne

8-10: nizka stopnja tveganja, imamo veliko povratnih informacij in drugih podatkov za ustrezno izvedbo

[E]nostavnost – težavnost izvedbe

1-2: dolgoročno

3-5: srednjeročno

6-7: kratkoročno

8-10: en dan ali manj

Z vključitvijo v proces pregleda in določanja prioritet šolskega poročila SELFIE WBL ter določanjem ciljev SMART lahko vodje izboljšajo svoje znanje, veščine in kompetence v zvezi z analizo podatkov, postavljanjem ciljev, vodenjem in spodbujanjem nenehnih izboljšav v šolskem okolju.