TEMA 2 – Izberite elemente SELFIE WBL

  • Preglejte vsako področje SELFIE WBL in prepoznajte vidike, kjer se pogledi vodstva, učiteljev/predavateljev, mentorjev v podjetjih in učečih se zbližujejo ali razhajajo. V ta namen se lahko uporabi niz meril za pregled; na primer, primerjava povprečne ocene za območje SELFIE WBL s številom anketirancev za vsako postavko na tem področju lahko pomaga pri jasnejšem vpogledu v rezultate.
  • Primerjajte rezultate povezanih ali medsebojno odvisnih elementov: na primer, rezultate, ki izhajajo iz dodatnih področij, kot je »Zaupanje učiteljev/predavateljev v uporabo tehnologije«, je treba pregledati in povezati z rezultati iz področja SELFIE WBL, kot je »Nadaljnji strokovni razvoj – 1. del in 2. del« in »Pedagogika: implementacija v učilnici«. Podobno bi lahko rezultate v zvezi s »Nenehnim strokovnim razvojem – 1. in 2. del« povezali in analizirali skupaj z rezultati iz področja SELFIE WBL »Vodstvo«.
  • V poročilu SELFIE WBL izberite 2-3 fokusna področja/postavke, za katere menite, da so največjega (organizacijskega ali praktičnega) pomena za razvoj šolskega akcijskega načrta za digitalne inovacije. Pri tem se lahko odločite, da izberete tri različna področja SELFIE WBL in nato izberete en element pod vsakim od teh treh. Lahko pa se osredotočite samo na eno področje in znotraj njega izberete dva do tri elemente. V vsakem primeru bi lahko izbrali področja SELFIE WBL z nizkimi skupnimi ocenami ali pa se namesto tega osredotočili na kakršna koli velika odstopanja, ki so se morda pojavila v ocenah odziva področja ali elementa, ki so jih zagotovile tri različne skupine akterjev (tj. vodstvo, učitelj/predavatelj in učeči se).
  • Raziščite izbrane elemente SELFIE WBL.

Ko ste izbrali področja/elemente SELFIE WBL, za katere menite, da so posebej zanimiva za vašo šolo, jih morate dodatno preučiti, da zagotovite (a) da vsi člani projektne skupine enako razumejo elemente in (b ) da obstaja veliko zavedanje o različnih kritičnih točkah, ki jih je razkril SELFIE WBL.

  • V primeru ponavljajoče se samorefleksije SELFIE WBL

Primerjajte svoje rezultate s prejšnjo izvedbo in izberite tiste, ki so se zelo spremenili. Podrobneje jih raziščite in poskusite najti indikatorje za to spremembo.