Nauczanie online, mieszane i hybrydowe

WPROWADZENIE

Nauczanie online stało się nieodzownym elementem współczesnej edukacji i odnosi się do praktyki dostarczania treści edukacyjnych i ułatwiania nauki za pośrednictwem platform cyfrowych i      internetu. To, z której formy      skorzystamy      zależy od cyfrowej strategii szkoły, cyfrowych zasobów technicznych      dostępnych dla nauczycieli i uczniów, umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów, oraz gotowości nauczycieli do wprowadzania nowych sposobów przekazywania wiedzy i oceny      kompetencji uczniów. Istnieje wiele różnych modeli kształcenia z wykorzystaniem technologii cyfrowej, w tym module opiszemy nauczanie przez internet, mieszane i hybrydowe.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

          Ten moduł sprawi, że:

  • Poznasz różne metody nauki na odległość     .
  •      Będziesz w stanie wybrać właściwą metodę dostosowaną do treści nauczania i      przygotować materiały do nauczania na odległość     .
  •      Odkryjesz metody nauczania odpowiednie dla cyfrowej strategii Twojej szkoły     .  
  •      Wybierzesz właściwe metody angażowania wszystkich uczniów w lekcję niezależnie od ich umiejętności i potrzeb     .
  •      Będziesz w stanie skorzystać z metod włączania gości reprezentujących dany  zawód i/lub instruktorów zakładowych w proces dydaktyczny.

Module Content

Expand All