Ćwiczenie 3

Pomyśl o możliwych usprawnieniach w nauczaniu na odległość:

Obszar usprawnieniaNauka onlineNauka mieszanaNauka Hybrydowa
• Zwiększenie komunikacji
• Zaangażowanie w komunikację twarzą w twarz
• Poczucie wspólnoty
• Poprawa wyników w nauce
• Wspólna realizacja zadań
• Adekwatne informacje zwrotne
• Aktywny udział
• Udzielanie pomocy
• Zabawny i praktyczny sposób kształcenia