Ćwiczenie 2

Rozważ jak można zrealizować jeden z tematów zajęć korzystając z innych metod nauczania, tradycyjnych i na odległość.

TematMetody
Przykład:Zarządzanie stresemPrezentacja metod relaksacji w klasie (tradycyjna)Kwestionariusz      online w Moodle, indywidualny raport i omówienie wyników w grupach (online),Praca seminaryjna w grupach i prezentacja w klasie (mieszana),Okrągły stół z udziałem specjalistów z zakładu pracy (hybrydowa)
Własne tematy: