DODATKOWE ZASOBY

Cronje, J. C., 2020. Towards a New Definition of Blended Learning. The Electronic Journal of e- Learning, 18(2), pp. 114-121. Ostatni dostęp 14/03/2024, artykuł dostępny online na stronie      www.ejel.org 

Mocne i słabe strony

Mocne i słabe strony każdej metody nauczania mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak cele edukacyjne, populacja uczniów i dostępne zasoby. Wybierając najodpowiedniejszy model nauczania w konkretnym kontekście, należy dokładnie rozważyć te czynniki.

Przyjrzyjmy się mocnym i słabym stronom nauczania tradycyjnego, online, mieszanego i hybrydowego:

TradycyjneOnlineMieszaneHybrydowe
Silne stronyInterakcja osobista: Bezpośrednia interakcja twarzą w twarz pozwala na natychmiastowe uzyskanie informacji zwrotnej i osobisty kontakt między nauczycielami i uczniami.Elastyczność: Zapewnia elastyczność pod względem czasu i miejsca, umożliwiając uczniom dostęp do materiałów z dowolnego miejsca.Elastyczność i struktura: Łączy elastyczność nauki online ze strukturą tradycyjnych zajęć.Elastyczność w interakcji: Oferuje elastyczność w zakresie obecności (fizycznej lub online), przy jednoczesnym zachowaniu interakcji twarzą w twarz.
Ustrukturyzowane otoczenie: Tradycyjna sala lekcyjna zapewnia ustrukturyzowane i  zorganizowane otoczenie do nauki.Różnorodne zasoby: Pozwala korzystać z szerokiej gamy zasobów cyfrowych, w tym treści multimedialnych i interaktywnych.Różnorodne możliwości uczenia się: Łączy różne metody nauczania, uwzględniając różne style uczenia się.Zintegrowane nauczanie: Bezproblemowo integruje komponenty online i stacjonarne, aby stworzyć spójne doświadczenie edukacyjne.
Oswojona dydaktyka: Wielu nauczycieli i uczniów zna tradycyjny model nauczania.Globalny zasięg: Umożliwia dostęp do edukacji osobom znajdujących się w różnych lokalizacjach.Integracja zasobów: Pozwala na integrację zarówno zasobów tradycyjnych, jak i cyfrowych.Adaptacyjność: Umożliwia adaptację w oparciu o zmieniające się okoliczności i preferencje ucznia.
Słabe stronyOgraniczona elastyczność: Mniejsza elastyczność pod względem czasu i miejsca zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.Ograniczona interakcja: Brak interakcji twarzą w twarz może utrudniać niektórym uczniom zdobywanie wiedzy.Wyzwanie logistyczne: Jednoczesne zarządzanie komponentami stacjonarnymi i internetowymi może być wyzwaniem logistycznym dla nauczycieli.Wymogi dotyczące zasobów: Wymaga wystarczających zasobów zarówno do nauczania stacjonarnego, jak i online.
Zależność od zasobów: W dużym stopniu opiera się na zasobach fizycznych, które mogą szybko stać się przestarzałe.Wyzwanie techniczne: Uzależnienie od technologii może stanowić wyzwanie dla osób z ograniczonym dostępem do urządzeń cyfrowych lub stabilnego połączenia internetowego.Problemy techniczne: Podobnie jak w przypadku nauczania online, podczas realizacji internetowych elementów nauczania mieszanego mogą pojawić się problemy natury technicznej.Wyzwanie techniczne: Podobnie jak w przypadku nauczania online i mieszanego, mogą pojawić się problemy techniczne.
Wyzwania związane z dostępnością: Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach osobiście, mogą napotkać trudności w dostępie do      edukacji.Odseparowanie: Uczniowie mogą czuć się odseparowani bez fizycznej obecności rówieśników i instruktorów.Okres adaptacji: Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą potrzebować czasu, aby dostosować się do modelu hybrydowego.Zgodność dydaktyczna: Zapewnienie zgodności metod nauczania online i stacjonarnych może stanowić wyzwanie.

Wyzwania

Każda metoda nauczania wiąże się z unikalnym zestawem wyzwań, a nauczyciele mogą potrzebować opracowania strategii i zdobycia nowych umiejętności, aby tym wyzwaniom skutecznie sprostać. Rozwój zawodowy, ustawiczne szkolenia i wsparcie mogą odegrać kluczową rolę, pomagając nauczycielom w pokonywaniu przeszkód i osiąganiu sukcesów w zróżnicowanym otoczeniu edukacyjnym.

TradycyjneOnlineMieszaneHybrydowe
Ograniczona integracja technologiczna:Wyzwanie: Dla niektórych nauczycieli korzystanie z technologii i zintegrowanie jej z tradycyjnymi zajęciami w klasie może stanowić przeszkodę.Wpływ: Nauczyciele mogą mieć trudności ze skutecznym wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych.Zależność od technologiiWyzwanie: Poleganie na technologii może wiązać się z problemami technicznymi, problemami z łącznością lub brakami w umiejętnościach cyfrowych wśród uczniów.Wpływ: Nauczyciele mogą tracić czas na rozwiązywaniu problemów technicznych, zamiast skupiać się na nauczaniu.Koordynacja logistyczna:Wyzwanie: Równoważenie elementów stacjonarnych i internetowych może wymagać skrupulatnego planowania i koordynacji.Wpływ: Nauczyciele mogą napotkać wyzwania związane ze skutecznym zarządzaniem różnymi aspektami modelu mieszanego.Przypisanie zasobów:Wyzwanie: Równoważenie zasobów zarówno w przypadku komponentów stacjonarnych, jak i internetowych może wymagać starannego planowania i inwestycji.Wpływ: Nauczyciele mogą napotkać trudności jeśli brakuje równowagi w przypisaniu zasobów.
Jednorodne style uczenia się:Wyzwanie: Tradycyjne nauczanie może nie uwzględniać różnorodnych stylów uczenia się, co potencjalnie stawia niektórych uczniów w niekorzystnej sytuacji.Wpływ: Nauczyciele mogą mieć trudności z zaangażowaniem i zaspokojeniem różnorodnych potrzeb wszystkich uczniów.Ograniczona interakcja twarzą w twarz:Wyzwanie: Nawiązanie osobistego kontaktu z uczniami i sprawdzenie czy rozumieją materiał może być większym wyzwaniem w środowisku internetowym.Wpływ: Nauczycielom może być trudniej budować relacje i przekazywać natychmiastową informację zwrotną.Dostosowanie do zróżnicowanego otoczenia edukacyjnego:Wyzwanie: Dostosowanie metod nauczania do tradycyjnego i internetowego otoczenia edukacyjnego może stanowić wyzwanie.Wpływ: Być może nauczyciele będą musieli opracować odrębne strategie i materiały dydaktyczne.Spójna dydaktykaWyzwanie: Zachowanie konsekwentnego i spójnego podejścia do nauczania w obu formatach  może być wymagające.Wpływ: Zapewnienie spójnego i wzajemnie uzupełniającego się doświadczenia edukacyjnego może stanowić wyzwanie dla nauczycieli.
Ograniczenia czasowe:Wyzwanie: Rygorystyczne harmonogramy zajęć i ograniczony czas na poświęcenie uwagi indywidualnym uczniom mogą utrudniać zaspokojenie specyficznych potrzeb.Wpływ: Nauczyciele mogą mieć trudności z zapewnieniem spersonalizowanego  wsparcia i informacji zwrotnejOdosobnienie i zaangażowanieWyzwanie: Utrzymanie zaangażowania i motywacji uczniów w otoczeniu internetowym może być wyzwaniem ze względu na potencjalne poczucie izolacji.Wpływ: Nauczyciele mogą być zmuszeni do znalezienia innowacyjnych sposobów rozwijania poczucia wspólnoty i uczestnictwa.Integracja technologii:Wyzwanie: Zapewnienie płynnej integracji technologii w obu formatach nauczania może wymagać ciągłego rozwoju zawodowego.Wpływ: Nauczyciele mogą napotkać trudności w naprzemiennym stosowaniu narzędzi tradycyjnych i narzędzi internetowych.Potrzeba elastyczności:Wyzwanie: Dostosowanie się do różnych opcji uczestnictwa (stacjonarnego i online) przy jednoczesnym zapewnieniu stałej jakości nauczania może być trudne.Wpływ: Nauczyciele mogą być zmuszeni do wykazania się elastycznością w swoich metodach nauczania, aby dostosować się do różnych preferencji uczniów.