PRZECZYTAJ

Przyjrzyjmy się charakterystyce każdego ze wspomnianych typów nauczania (online, mieszanego i hybrydowego).

Nauczanie online

 • Otoczenie: Całkowicie online, bez fizycznej sali lekcyjnej.
 • Interakcja: Komunikacja odbywa się za pośrednictwem platform cyfrowych, takich jak wideokonferencja, poczta elektroniczna i forum dyskusyjne.
 • Zasoby: Opiera się na narzędziach i zasobach cyfrowych, takich jak e-booki, sprawdziany online i prezentacje multimedialne.
 • Elastyczność: Zapewnia większą elastyczność pod względem czasu i miejsca, umożliwiając uczniom dostęp do materiałów i uczestnictwo z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Nauczanie mieszane

 • Otoczenie: Połączenie nauczania stacjonarnego i online.
 • Interakcja: Połączenie segmentów nauki w klasie z segmentami realizowanymi przy użyciu komunikacji online.
 • Zasoby: Wykorzystuje połączenie zasobów tradycyjnych i cyfrowych.
 • Elastyczność: Zapewnia równowagę pomiędzy strukturą tradycyjnych zajęć a elastycznością nauki online.

Nauczanie hybrydowe

 • Otoczenie: Podobne do nauczania mieszanego, ale obejmuje płynną integrację elementów stacjonarnych i internetowych.
 • Interakcja: Łączy naukę twarzą w twarz i online, z tą różnicą, że lekcje odbywają się równocześnie w obu otoczeniach.
 • Zasoby: Integruje różnorodne zasoby, zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe, w celu usprawnienia nauki.
 • Elastyczność: Oferuje elastyczne podejście, umożliwiające uczniom wybór pomiędzy uczestnictwem osobistym lub uczestnictwem online, w zależności od ich preferencji lub okoliczności.

Zobacz także mocne i słabe strony oraz wyzwania związane z każdą  z  powyższych metod w sekcji „Dodatkowe zasoby”.

Podsumowując, podczas gdy tradycyjne nauczanie opiera się na bezpośredniej interakcji, nauczanie online odbywa się całkowicie przez internet. Nauczanie mieszane łączy oba segmenty, stacjonarny i internetowy, znajdując równowagę między nimi. Nauczanie hybrydowe idzie o krok dalej, płynnie integrując jednocześnie komponenty stacjonarne i internetowe, zapewniając uczniom większą elastyczność.
Wybór pomiędzy tymi podejściami zależy od takich czynników, jak ustawodawstwo, strategia placówki, cele edukacyjne, potrzeby uczniów i dostępne zasoby. Niemniej jednak, w przypadku braku możliwości zapewnienia fizycznej obecności      nauczyciela na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu)     ),  zdecydowanie zalecamy skorzystanie z nauczania na odległość zamiast jakiegokolwiek innego rozwiązania, jeśli nauczyciel jest w stanie i chce skorzystać z tej metody.