Ćwiczenie 1

Rozważ jak duża część procesu edukacyjnego odbywa się w tradycyjnej klasie, jaka część z zastosowaniem ICT, i jaka na odległość (w każdym formacie: online, mieszanym, i hybrydowym), a następnie ocen czy jest to zgodne z      cyfrową strategią Twojej szkoły.

Metoda%Przykład metodMożliwość zmiany?
Tradycyjna (bez ICT)
Tradycyjna (z użyciem ICT)
Online
Mieszana
Hybrydowa
Razem100