ELLENÖZŐ LISTA

Most azt javasoljuk, hogy tekintse át, mit tanult ebben a rövid modulban.

Kérjük, pipáljon ki minden egyes elvégzett tevékenységet.

□ Megbizonyosodtam arról, hogy a célok és prioritások világos listája létezik. Meggyőződtem róla, hogy minden célt és prioritást jól megértettem.

□ Minden egyes célhoz meghatároztam azon tevékenységek listájának tervezetét, amelyeket a szakképző iskolámban a célok elérése érdekében végre lehetne hajtani. Az intézkedések ezen első listája képezi iskolám SELFIE-alapú digitális oktatási fejlesztési tervének vázlatát.

□ Meggyőződtem arról, hogy ezek az intézkedések megvalósíthatók, és a SMART megközelítésnek köszönhetően megalapozottak és hitelesek.

□ A fejlesztési terv strukturálása érdekében a megvalósítható intézkedéseket aszerint osztályoztam, hogy milyen célok elérését teszik lehetővé számomra.

□ Minden egyes tevékenységet részletesebben kidolgoztam, és meghatároztam a paramétereiket: Időkeret; Felelősség; Erőforrások; Sikerkritériumok; Ellenőrzés és értékelés.

□ Mindig szem előtt tartom az összes érdekelt fél bevonását: a tanárokat, a tanulókat, de a vállalatokat is, elsősorban a vállalati oktatókon keresztül.

Ha minden négyzetet kipipált, gratulálunk, nem okozhat gondot a szakképző iskola DAP-jának sikeres végrehajtása! Továbbléphet a következő modulra.