Feladatok

Ezen a rövid, feleletválasztós kérdőíven keresztül együtt fogunk gondolkodni arról, hogy miként lehet a legjobban elvégezni azokat a tevékenységeket, amelyek szükségesek a szakképző iskola digitális akciótervének elkészítéséhez.

 1. Az intézkedések tervezetének kidolgozása

Az előző modulban kidolgozott célok és prioritások alapján most meg kell határoznia egy listát azokról az intézkedésekről, amelyeket az egyes célok elérése érdekében végre kell hajtani. Mit gondol, hogyan fogja kidolgozni ezt a cselekvési listát? [csak egy választ válasszon]

 • Egyedül fogom csinálni, sok gondolkodással.
 • Egy olyan kollégával fogom csinálni, akivel jól kijövök, és akit érdekel a digitális oktatás és az oktatás technológia.
 • Néhány munkatárssal fogom csinálni, mind a pedagógia, mind az informatika területéről.
 • Brainstormingot fogok szervezni egy kis csoporttal (kevesebb mint 12 fő), amely az iskola pedagógiai, informatikai munkatársakból, tanulókból és/vagy vállalati gyakorlati oktatókból áll.
 • Nagycsoportos meetinget fogok szervezni (12 főnél több bevonásával), amely az iskola pedagógiai, informatikai munkatársakból, tanulókból és/vagy vállalati gyakorlati oktatókból áll.

Helyes válasz: 4.

Visszajelzésként megjelenítendő szöveg:

Tudjuk, hogy nehéz lehet több területről összegyűjteni a kollégákat és az érintetteket, különösen olyan feladatokra, amelyek nem tartoznak a mindennapi rutinjukhoz. Mindazonáltal bátorítjuk, hogy kezdje egy nagycsoportos meetinggel, amin részt vesz a digitális oktatási fejlesztési terv kialakításáért felelős projektcsoport és valamennyi érintett képviselői (pl. tanárok, tanulók, vállalati oktatók), hogy megbeszéljék és közösen elfogadják a korábban meghatározott célok és prioritások megvalósításához szükséges tevékenységek kezdeti listáját. Az egyes célok megvalósításához több tevékenység is tartozhat. Legyen azonban óvatos: minél nagyobb a csoport, annál nehezebb lesz feldolgozni a tőlük gyűjtött összes információt. Válassza meg tehát bölcsen a résztvevőket! A 4. számú mellékletben további információkat kaphat erre vonatkozóan.

 1. Az egyes intézkedések kivitelezhetőségének vizsgálata

Most, hogy már rendelkezik iskolája SELFIE-alapú digitális oktatási fejlesztési tervének vázlatával, ellenőriznie kell, hogy ez megvalósítható-e. Mit gondol, hogyan tudná ezt megtenni? [csak egy választ válasszon ki]

 • Megkérdezhetném a többi kollégát, hogy mit gondolnak az egyes tevékenységekről, és megtarthatnám azokat, amelyek mindenkinek jobban tetszenek
 • Alkalmazhatnám a SMART megközelítést minden egyes tevékenységre, hogy lássam, megvalósíthatóak-e.
 • Az összes összegyűjtött ötletet megtarthatom, és a következő fázisban meglátom, hogy sikerül-e megvalósítani őket vagy sem.

Helyes válasz: 2.

Visszajelzésként megjelenítendő szöveg: 

Bár értékelnie kell a kollégái véleményét, és be kell vonnia őket a projektbe, racionális megközelítést kell alkalmaznia. A S.M.A.R.T. módszer jól alkalmazható erre a célra. A SMART a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött (Specific, Measurable, Achievable, Relevant és Time-bound) szavakból alkotott mozaikszó. Ha egy tevékenység összetettnek és nehezen megvalósíthatónak tűnik, fontolja meg, hogy kisebb feladatokra bontja, amelyek könnyebben megvalósíthatók és kezelhetők. A SMART megközelítésre egy példát mutatunk be a 2. számú mellékletben.

 1. Az egyes intézkedések pontos paramétereinek meghatározása 

Az akció tervben minden egyes tevékenységet részletesen és egyértelműen le kell írni, és meg kell határozni a paramétereket. Ön szerint mely paraméterek fontosak az egyes tevékenységek esetében? [több válasz is lehetséges]

 • Időkeret: Mikor fog megkezdődni és befejeződni a tevékenység?
 • Felelősség: Ki lesz felelős a tevékenység végrehajtásáért és felügyeletéért?
 • Erőforrások: Milyen erőforrásokra van szükség a tevékenység végrehajtásához?
 • Sikerkritériumok: Melyek a tevékenység várható eredményei?
 • Nyomon követés és értékelés: Hogyan fogják nyomon követni és értékelni az előrehaladást?

Helyes válaszok: mindegyik

Visszajelzésként megjelenítendő szöveg: 

Valóban, mindezek a válaszok kulcsfontosságúak! Íme néhány további részlet az egyes tényezőkről.

Időkeret: Mikor kerül megkezdésre és befejezésre az adott tevékenység? Egyes tevékenységek függhetnek másoktól, vagy konkrét határidőkkel vagy időkorlátokkal rendelkeznek, amelyeket figyelembe kell vennie?

Felelősség: Ki lesz felelős a tevékenység végrehajtásáért és felügyeletéért? A megfelelő személy(ek) kiválasztásához meg kell határoznia a tevékenység végrehajtásához szükséges (technikai, oktatási, szervezési…) készségeket. Ez alapján meg tud bizonyosodni arról, hogy a megfelelő készségekkel rendelkező személyeket vonja be a folyamatba.

Források: Milyen erőforrásokra van szükség a tevékenység végrehajtásához? Ide tartozik a költségvetés, infrastruktúra, eszközök, személyzet stb. Ha például be akar vonni valakit, aki nem rendelkezik az összes szükséges készséggel, gondoskodjon arról, hogy hozzáférhessen a megfelelő továbbképzéshez. Az informatikusokkal is érdemes megbeszélni az egyes tevékenységekhez szükséges infrastruktúrát és eszközöket.

Sikerkritériumok: Milyen eredményeket várnak az adott tevékenységtől? Milyen hatást szeretne elérni? Röviden meg kell határoznia, hogy mi várható az akcióterv befejezése után.

Ellenőrzés és értékelés: Hogyan fogják nyomon követni és értékelni a folyamat előrehaladását? Meg kell határoznia a mennyiségi és/vagy minőségi mutatókat, mindegyikhez célt kell kitűznie, és át kell gondolnia, hogyan fogják ellenőrizni ezt. A mutatókra vonatkozó példákat lásd a 3. számú mellékletben.