1. feladat

Ez a feladat a Tananyag első fejezetéhez kapcsolódik > Téma 1.:  Az online tanulás legfontosabb személyes készségei. Kérjük, olvassa el a feladat elvégzése előtt.

Értékelje a hatékony online tanuláshoz szükséges készségeit és kompetenciáit. Azonosíthatja erősségeit és gyengeségeit, határozza meg, hogy mi az, amiben fejlődnie kell, mi az, amiket megfelelőnek tart, és mi az, amiben másoknak is segíteni tud. 

Online önálló tanuláshoz szükséges készségekFejlődnöm kell, segítségre, támogatásra van szükségemJó vagyok benneKiemelkedő vagyok, és még az osztálytársaimnak is tudok segíteni.
önfegyelem;
önmotiváció
cél- és feladatorientáltság;
képes vagyok önértékelni a tanulási előrehaladásomat;
gyorsan tudok olvasni, szövegértésem jó és jó íráskészséggel rendelkezem;
önmenedzselés;
jól tudom beosztani az időmet
feladatorientáció
kitartás
önfegyelem;
online csoportmunkához kapcsolódó készségek
Műszaki és digitális készségek
alapvető számítógépes ismeretek
digitális kommunikációs és íráskészség
internetes keresés és kritikus gondolkodás
további életvezetési készségek
a fizikai és mentális egészséghez kapcsolódó készségek 
hajlandóság a segítségkérésre