Téma 1.:  Az online tanulás legfontosabb személyes készségei 

Une image contenant Graphique, clipart, graphisme, Police

Description générée automatiquement

Azok a tanulók, akik sikeresen és eredményesen tudják használni a digitális eszközöket az otthoni önálló online tanulásukhoz, önfegyelmezettek, önmotiváltak, célorientáltak, képesek az önértékelésre, jó tudnak és szeretnek olvasni, kiválóan írnak, valamint jó önszervezési és időgazdálkodási képességekkel rendelkeznek. Ennek megfelelően a szakképzésben tanulók akkor képesek sikeresen és hatékonyan használni az önálló online tanulásuk érdekében a digitális eszközöket, ha képesek az:

● önfegyelemre;

● önmotivációra;

● cél- és feladatorientáltságra;

● Képesek önértékelni a tanulási előrehaladásukat;

● képes és hajlandó olvasni, jó íráskészséggel rendelkeznek;

● önmenedzselésre;

● jól tudják beosztani az idejüket

Ugyanilyen fontos készségek a következők 

● feladatorientáció

● kitartás

● autonómia, és az önálló munkavégzés képessége mellett számos online kurzus azt is megköveteli, hogy a tanulók online módon csoportban oldjanak meg feladatokat, problémákat és vegyenek részt projektekben.

Továbbá megfelelő digitális és technológiai készségekkel kell rendelkezniük, mint például: 

● alapvető számítógépes ismeretek

● digitális kommunikációs és íráskészség

● internetes keresés és kritikus gondolkodás (digitális források megtalálása és kritikus értékelése)

● online együttműködéshez szükséges készségek

Végül, a sikeres tanuláshoz jó minőségű alvásra, egészséges táplálkozásra és testmozgásra is szükség van. Az Ön fizikai és mentális jóléte elsődleges fontosságú. Ezért nagyon fontos, hogy a tanulók képesek és hajlandóak legyenek megőrizni a fizikai és mentális egészségüket, és ha szükséges, tudjanak segítséget kérni másoktól.

Mielőtt továbblépne a 2. “Az időgazdálkodás fontossága” témakörhöz, végezze el az 1. és 2. feladatokat.