2. feladat

Ez a feladat a Tananyag második fejezetéhez kapcsolódik > Téma 2. – Az időgazdálkodás fontossága. Kérjük, olvassa el a feladat elvégzése előtt.

Az 1. feladat során kitöltött táblázatból válasszon ki 3 olyan kompetenciát, amivel kapcsolatosan hasznos tanácsokat tud adni másoknak és be tudja mutatni a saját jó gyakorlatát. Milyen konkrét tanácsot adna, hogy segítsen másoknak fejleszteni ezt a készséget? Ügyeljen arra, hogy gondolatait világosan fogalmazza meg, hogy mindenki számára érthető és egyértelmű legyen, amit gondol. 

Hasonlóképpen, az 1. tevékenység táblázatából válasszon ki három olyan készséget, amelyet fejleszteni szeretne. Keressen ötleteket az interneten e kompetenciák fejlesztésére (szükség esetén lásd a további források fejezetben található weboldalakat).

Online önálló tanuláshoz szükséges készségekHasznos tanácsok, hogy segítsen másoknak fejleszteni ezt a készségetMit tehet, hogy fejlessze ezt a készséget
önfegyelem; 
önmotiváció 
cél- és feladatorientáltság; 
képes vagyok önértékelni a tanulási előrehaladásomat; 
gyorsan tudok olvasni, szövegértésem jó és jó íráskészséggel rendelkezem; 
önmenedzselés; 
jól tudom beosztani az időmet 
feladatorientáció 
kitartás 
önfegyelem; 
online csoportmunkához kapcsolódó készségek 
Műszaki és digitális készségek 
alapvető számítógépes ismeretek 
digitális kommunikációs és íráskészség 
internetes keresés és kritikus gondolkodás 
további életvezetési készségek 
a fizikai és mentális egészséghez kapcsolódó készségek  
hajlandóság a segítségkérésre