Ćwiczenie 2

Ustal priorytety dla obszarów wymagających natychmiastowej poprawy zidentyfikowanych w poprzednim ćwiczeniu! Aby to zrobić, skorzystaj z poniższej tabeli:

obszary/zadaniawpływpewnośćłatwośćwynik
IxCxE

Skorzystaj z poniższej skali:

[I]Wpływ – oczekiwany wpływ

1: brak wpływu na cel

2-5: minimalny wpływ na cel

6-8: wyraźny wpływ na cel

9-10: znaczący wpływ na cel

[C]Pewność – szacowane prawdopodobieństwo powodzenia

1-3: wysoki poziom ryzyka, wiele nieznanych czynników

4-7: średni poziom ryzyka, mamy informacje na temat kilku ważnych czynników, ale szczegóły wdrożenia nie są jasne

8-10: niski poziom ryzyka, mamy wiele informacji zwrotnych i innych danych do odpowiedniego wdrożenia

[E]Łatwość – poziom trudności wdrożenia

1-2: dług a perspektywa czasowa

3-5: średnia perspektywa czasowa

6-7: krótka perspektywa czasowa

8-10: jeden dzień lub mniej

Angażując się w proces weryfikacji i ustalania priorytetów szkolnego Raportu SELFIE WBL oraz wyznaczania celów SMART, kadra kierownicza może poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z analizą danych, wyznaczaniem celów, przywództwem i wspieraniem ustawicznego doskonalenia otoczenia szkolnego.