Naloga 2

Ta naloga je povezana s poglavjem Preberi > tema 1 : Bistvene osebne spretnosti. Pred začetkom naloge ga preberite.

Iz tabele, ki ste jo izpolnili v nalogi 1, izberite tri spretnosti, v katerih ste dobri, in dodajte svoje koristne nasvete iz lastne prakse. Kakšen konkreten nasvet bi dali, da bi drugim pomagali izboljšati to spretnost? Prepričajte se, da so vaše ideje jasno oblikovane, tako da so razumljive vsem.

Podobno iz tabele v nalogi 1 izberite tri spretnosti, ki jih želite razviti. Poiščite ideje na spletu za razvoj teh spretnosti (glejte spletne strani v poglavju dodatni viri, če je potrebno).

Mehke in prečne spretnostiKoristni nasveti za pomoč drugim pri izboljšanju te spretnostiKaj lahko storite, da sami razvijete to spretnost
samodiscipliniranost 
samomotiviranost 
ciljno in k nalogam usmerjeno delovanje 
sposobnost samoocenjevanja svojega učnega napredka 
sposobnost in pripravljenost branja
dobre pisne spretnosti 
sposobnost upravljanja svojega časa  
usmerjenost v naloge 
vzdržljivost 
avtonomija 
veščine spletnega skupinskega dela 
Tehnična in digitalna znanja in spretnosti 
osnovno računalniško znanje 
digitalne komunikacijske in pisne spretnosti 
spletno iskanje in kritično razmišljanje 
Nadaljnje življenjske spretnosti 
spretnosti, povezane s telesnim in duševnim zdravjem 
pripravljenost prositi za pomoč