Naloga 3

Ta naloga je povezana s poglavjem Preberite > tema 2: Pomen upravljanja s časom. Pred začetkom naloge ga preberite.

Zapišite si 5 ali 6 vrstic o tem, zakaj menite, da je upravljanje s časom pomembno za uspešno učenje. Začnete lahko z razlago svojih misli o konceptu upravljanja s časom. Prav tako lahko razmislite, zakaj in kako se lahko dan “razčleni” in postane “neučinkovit” za učenje ali kakšne tehnike uporabljate, ki vam pomagajo upravljati svoj čas.

Po potrebi uporabite spodnjo tabelo, v kateri so navedene nekatere izjave, s katerimi se morda strinjate, in pojasnite interes upravljanja s časom:

Mislim, da je upravljanje s časom pomembno za uspešno učenje, ker….Kako lahko ponazorim to trditev? Navedite vsaj en primer.
Omogoča, da svoje cilje dosežem hitreje 
Omogoča, da svoje delo razvrstim po pomembnosti 
Omogoča, da naredim več v krajšem času 
Zmanjšuje raven stresa  
Pomaga mi, da postanem učinkovitejši 
[Dodajte več predlogov za dokončanje stavka]