Tema 1: Bistvene osebne spretnosti

Slika, ki vsebuje grafiko, slikovni izrezek, grafiko ali pisavo

Samodejno ustvarjen opis

Digitalna orodja za avtonomno spletno učenje lahko uspešno in učinkovito uporabljate, ko ste:

● samodisciplinirani,

● samomotivirani,

● ciljno in k nalogam usmerjeni,

● sposobni samooceniti svoj učni napredek,

● sposobni in pripravljeni brati, imeti dobre pisne sposobnosti,

● imeti veščine samoupravljanja in načrtovanja ter

● biti sposobni dobro upravljati s svojim časom.

Enako pomembne spretnosti so:

● usmerjenost v naloge,

● vzdržljivost,

● avtonomija in poleg sposobnosti samostojnega dela številni spletni tečaji zahtevajo tudi, da učeči se delajo v spletnih skupinah za reševanje problemov in dokončanje skupnih projektov.

Imeti morajo ustrezna digitalna in tehnološka znanja, kot so:

● osnovno računalniško znanje,

● digitalne komunikacijske in pisne spretnosti,

● spletno iskanje in kritično razmišljanje (iskanje in kritično vrednotenje digitalnih virov) ter

● veščine spletnega sodelovanja.

Nazadnje, biti uspešen učeči se zahteva tudi kakovosten spanec, zdravo prehrano in telesno aktivnost. Vaše telesno in duševno dobro počutje je glavna prednostna naloga. Zato je zelo pomembno, da ste sposobni in pripravljeni vzdrževati svoje telesno in duševno zdravje ter prositi za pomoč druge, če je to potrebno.

Preden preidete na temo 2 »Pomen upravljanja časa«, dokončajte nalogi 1 in 2.