Naloga 1

Ta naloga je povezana s poglavjem Preberi > tema 1 : Bistvene osebne spretnosti. Pred začetkom naloge ga preberite.

Tukaj lahko ocenite svoje spretnosti in kompetence. Prepoznajte svoje prednosti in slabosti: 

Mehke in prečne spretnostiPotrebujem pomoč ali podporoV redu semDober sem in lahko celo pomagam sošolcem
samodiscipliniranost
samomotiviranost
ciljno in k nalogam usmerjeno delovanje
sposobnost samooceniti svoj učni napredek
sposobnost in pripravljenost branja
dobre pisne spretnosti
sposobnost samoupravljanja in načrtovanja
sposobnost upravljanja svojega časa
usmerjenost v naloge
vzdržljivost
avtonomija
veščine spletnega skupinskega dela
Tehnična ter digitalna znanja in spretnosti
osnovno računalniško znanje
digitalne komunikacijske in pisne spretnosti
spletno iskanje in kritično razmišljanje
Nadaljnje življenjske spretnosti
spretnosti, povezane s telesnim in duševnim zdravjem
pripravljenost prositi za pomoč