Tema 5 – Povzetek

V tem modulu smo pregledali, kako lahko izboljšate svojo učno učinkovitost z dobrim upravljanjem svojega časa. Spoznali ste prednosti načrtovanja časa za učenje, dokončanja nalog, ki ste si jih zastavili za ta dan, in upoštevanja rokov. Naučili ste se tudi, kateri splošni in osebni zapravljalci časa predstavljajo ovire za vaše vsakodnevne učne dejavnosti, in dali smo vam nekaj predlogov, kako preprečiti, da bi ti zapravljalci časa postali resnična ovira za spletno učenje. Nazadnje, z dokončanjem dejavnosti lahko vidite vidik drugih, medtem ko delite svoje misli. Na ta način lahko vidite, da so tudi vaši vrstniki v podobni situaciji.