Jak zmotywować uczniów do korzystania z narzędzi cyfrowych

WPROWADZENIE

Głównym celem tego modułu jest przekazanie pełnej i dokładnej wiedzy w zakresie stosowania narzędzi cyfrowych oraz wskazanie ich przydatności w środowisku pracy. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że:

  • Będziesz w stanie wyjaśnić korzyści płynące z używania narzędzi cyfrowych do nauki i wzmacniania zaangażowania.
  • Rozumieć rolę motywacji w procesie edukacyjnym i jej związek z narzędziami cyfrowymi.
  • Będziesz w stanie analizować czynniki, które mogą utrudniać motywację uczniów, szczególnie w odniesieniu do korzystania z technologii.
  • Zaangażujesz się w ciągłe kształcenie zawodowe oraz odkrywanie nowych narzędzi i strategii cyfrowych.