DODATKOWE ZASOBY

Zasób 1: Aby cyfrowe działanie edukacyjne motywowało uczniów, musi spełniać niżej wymienione warunki.

Kryteria motywacji:W odniesieniu do tego modułu CPDJakie są podstawowe parametry/cechy/mocne strony, które musi uwzględniać narzędzie?
1. Musi mieć sens dla ucznia Uczeń tworzy swój własny zestaw narzędzi. Ponieważ uczestniczy w tym działaniu, musi być nim zainteresowany.Musi mieć dla ucznia sens, być łatwy w obsłudze, dostępny z każdego miejsca, dawać możliwość udostępniania i wymiany informacji, linków, komentarzy > np. mapa myśli (działanie indywidualne lub zbiorowe, linki, struktura modułowa), padlet itp.
2. Musi być zróżnicowane i zintegrowane z innymi działaniami Dzięki wszechstronności swojego działania obejmuje osoby zainteresowane i korzysta z ich narzędzi.Daje możliwość stworzenia własnej tablicy z potrzebnymi informacjami korzystając z dostępnych opcji; pozwala na dobór parametrów, posiada funkcję umieszczania i konsultowania dokumentów oraz aktywności
3. Musi stanowić wyzwanie dla ucznia Ponieważ zmusza ucznia do znajdowania narzędzi najlepiej dostosowanych do jego sytuacji edukacyjnej i potwierdzania ich przydatności poprzez praktyczne użycieMusi wymuszać na uczniu niemal obowiązkowe korzystanie w każdym tygodniu, aby opanował obsługę narzędzia i stopniowo podnosił swoje umiejętności (opanowanie obsługi komputera poprzez praktykę)
4. Musi być autentyczne Jeżeli przekazywane treści edukacyjne stanowią narzędzie (wraz z jego zawartością) związane z zawodem, muszą być zatwierdzane przez profesjonalistów przed udostępnieniem uczniowi.Dostęp do profesjonalnych dokumentów (repozytoria szkoleń, elementy ewaluacyjne…): dokumenty firmowe i połączenie z narzędziami wykorzystywanymi w zakładzie pracy, linki do profesjonalnych stron monitorujących (zniwelowanie różnicy pomiędzy światem zawodowym a placówką edukacyjną)
5. Musi wymagać od ucznia zaangażowania poznawczegoUczeń musi ocenić przydatność proponowanych narzędzi w odniesieniu do jego potrzeb i sposobów wykorzystaniaWykorzystanie samooceny, samodzielnej nauki, portfolio umiejętności, testów MCQ, sprawiających radość aktywności H5P w celu stymulacji poznawczej i utrzymania motywacji
6. Musi dawać uczniom możliwość dokonywania wyborówPróba samodzielnego stworzenia własnego zestawu narzędziMożliwość konfiguracji i dostosowywania narzędzia, aby jak najbardziej odpowiadało zainteresowaniom i potrzebom ucznia; widoczność kamieni milowych oraz oczekiwań instruktorów, zakładu pracy i branży (profesjonalny nadzór, Izba Rzemieślnicza, Izba Przemysłowo-Handlowa), funkcja dodawania adnotacji do dokumentów
7. Musi pozwalać uczniowi na interakcję i współpracę z innymiDzięki temu, że zestaw narzędzi jest współdzielony i oparty na współpracy (z rówieśnikami, nauczycielami, instruktorami, …)Funkcje forum wymiany opinii, chatbota, często zadawanych pytań, z których korzystają inni uczniowie, instruktorzy i zakład pracy
8. Musi być interdyscyplinarneDzięki temu, że zainteresowane strony reprezentują różne obszary szkolenia zawodowego poprzez odbywające się naprzemiennie praktyki zawodowe (w zakładzie pracy i placówce edukacyjnej oraz u profesjonalistów)Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, zainteresowani, linki do różnych obszarów szkolenia i zainteresowań ucznia, rozszerzenie o informacje z działań w ramach stażu zawodowego, branży (nadzór), zakładu pracy (Rada Ekonomiczno-Społeczna…)
9. Musi przekazywać jasne komunikatyCzy uczeń przestrzega etapów i harmonogramu działań podczas tworzenia zestawu narzędzi.Tutoriale, chatbot, infografiki, najczęściej zadawane pytania i instrukcje „krok po kroku”
10. Musi trwać odpowiednio długoPonieważ nauka ma charakter progresywny, a zestaw narzędzi można uzupełniać w miarę uczenia się i pojawiania się potrzeb, przez cały czas trwania nauki. Dostępność powinna być zapewniona również po zakończeniu nauki, aby uczeń miał możliwość przechowywania danych i narzędzi przez dłuższy czas lub przynajmniej możliwość zachowania pobranych kopii.

Zasób 2 — szablon uzupełniający 

Poniższa tabela umożliwia personalizację w oparciu o własne doświadczenia.

Kryteria motywacjiProszę swobodnie korzystać z własnych sposobów na spełnienie tych kryteriówZ jakiego rodzaju zasobów cyfrowych można korzystać?
1. Musi mieć sens dla ucznia 
2.  Musi być zróżnicowane i zintegrowane z innymi działaniami 
3. Musi stanowić wyzwanie dla ucznia 
4. Musi być autentyczne 
5. Musi wymagać od ucznia zaangażowania poznawczego
6. Musi dawać uczniom możliwość dokonywania wyborów
7. Musi pozwalać uczniowi na interakcję i współpracę z innymi
8. Musi być interdyscyplinarne
9. Musi przekazywać jasne komunikaty
10. Musi trwać odpowiednio długo

3. Dodatkowe zasoby przedstawiające zalety edukacji cyfrowej:

5 sposobów motywowania uczniów przy użyciu infografiki Cyfrowe Narzędzia Edukacyjne

Ostatni dostęp 27.02.2024

Cechy projektu Programu rozwoju zawodowego w zakresie kompetencji cyfrowych

Ostatni dostęp 27.02.2024

5 sposobów motywowania uczniów podczas zajęć online: 

Ostatni dostęp 27.02.2024

Jak motywować uczniów w środowisku sieciowym:

  • https://edly.io/blog/how-to-motivate-learners-in-an-online-learning-environment/

Ostatni dostęp 27.02.2024