DOBRE PRAKTYKI

Mapa myśli, którą mógłby stworzyć uczeń szkoły zawodowej:

Une image contenant texte, diagramme, Police, ligne

Description générée automatiquement

Cele do osiągnięcia:

  • Właściwe zrozumienie procesu uczenia się i szkolenia; uczniowie muszą wiedzieć, na czym polega ich szkolenie i gdzie można znaleźć ogólne informacje dotyczące alternatywnych sposobów zdobywania wiedzy. 
  • Placówka edukacyjna może gromadzić te informacje w formie cyfrowej, aby zapewnić powszechny dostęp do  ich (uczniowi, nauczycielom, instruktorom w zakładzie pracy i ewentualnie rodzicom) i udostępnić je przede wszystkim uczniowi. 
  • Wykorzystanie dedykowanej platformy umożliwia zebranie i przesłanie informacji niezbędnych do sprawnego przebiegu szkolenia.

Zalety narzędzi opierających się na współpracy:

  • Informacje organizacyjne (okresy stażu w zakładzie pracy i okresy szkoleń, sesje egzaminacyjne, plan lekcjii sale lekcyjne, dane kontaktowe), 
  • Kamienie milowe w szkoleniu ucznia, elementy związane z oceną postępów w nauce i wiedzy,  
  • Zasoby edukacyjne (zawartość kursu i zasoby uzupełniające, zakres egzaminów i treści związane z zawodem, takie jak zestaw umiejętności praktycznych).