Ćwiczenie 1: Istniejące cyfrowe środowisko szkolne, krajobraz mojej szkoły zawodowej 

Cel: „Uczniowie znają i rozpoznają”

To wstępne działanie edukacyjne ma na celu poznanie krajobrazu  cyfrowego środowiska szkolnego, skupiając się na punkcie widzenia uczniów. Innymi słowy, wskazujemy, że koniecznym krokiem jest określenie wspólnie z uczniami, jakie aplikacje, narzędzia cyfrowe lub platformy są używane, w jakim celu i jak uzyskać do nich dostęp. Istnieje wiele sposobów przedstawienia takiego schematu. 

Chodzi o to, aby wspólnie z klasą opracować rysunek i umieścić go na tablicy lub wykorzystać do tego oprogramowanie (np. aplikacje do przeprowadzenia burzy mózgów), decyzja należy do Ciebie. Zalecamy jedynie, aby ostateczny rysunek był łatwo zrozumiały dla każdego indywidualnego ucznia, jak i całej grupy, oraz umożliwiał samodzielne dodawanie własnych treści (notatek). Niezależnie od tego, czy jest to dokument w formie pisemnej, czy cyfrowej, jego kopia powinna być dostępna dla wszystkich.  

Wykonując to zadanie wspólnie, krok po kroku, należy zwrócić szczególną uwagę na pytania uczniów i być bardzo precyzyjnym przy udzielaniu odpowiedzi. 

Należy pamiętać, że im bardziej uda się zaangażować uczniów, tym chętniej będą wdrażać, lepiej rozumieć i skuteczniej używać narzędzi w sposób świadomy, ponieważ to oni są uczestnikami zadania. 

Jak zacząć? 

  • Zapytaj uczniów, z jakich rozwiązań/aplikacji/narzędzi korzystają w szkole (plan zajęć online itp.). 
  • Przeprowadź burzę mózgów w klasie, aby zebrać wstępną wiedzę na temat cyfrowego środowiska szkolnego.

Oczekiwany rezultat ćwiczenia: uczniowie posiadają listę cyfrowych narzędzi używanych podczas lekcji/zajęć praktycznych oraz narzędzi edukacyjnych i rozumieją, do czego są służą.