Ćwiczenie 2: Zestaw narzędzi cyfrowych do praktycznej nauki zawodu 

Cel: „Uczniowie tworzą swój własny zestaw narzędzi”

To drugie ćwiczenie jest poświęcone zajęciom praktycznym. Znając dostępne narzędzia do zajęć praktycznych, uczniowie stworzą swój własny zestaw narzędzi.

Należy pamiętać, że można to uzyskać jedynie gdy wszyscy zainteresowani wypełnią swoje zadania. Przykładowo instruktor lub nauczyciel jest odpowiedzialny za dostarczanie i aktualizację istotnych treści w dedykowanych przestrzeniach (na przykład repozytorium usług biznesowych, zakres egzaminów, okresy objęte oceną, zawartość kursu, ćwiczenia praktyczne itp.) Instruktor lub opiekun praktyk zawodowych w zakładzie pracy odpowiada za zapewnienie autentycznych dokumentów (używanych w zakładzie pracy), wyszczególnienie elementów realizowanych projektów czy monitorowanie nabywania umiejętności (np. dziennik). 

Zainteresowanie wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w odniesieniu do tworzenia zestawu narzędzi przez ucznia, okaże się przydatne ze względu na łatwość użycia, przydatność jego zawartości i „optymalizację”, jaką zapewnia uczniowi w ramach szkolenia. 

Instruktor pełni wiodącą rolę w posługiwaniu się narzędziami. Niezbędne wydaje się, aby został przeszkolony w zakresie oferowanych przez siebie narzędzi, aby treści cyfrowe były „atrakcyjne” i „interaktywne”. Nauka przez zabawę sprzyja zaangażowaniu i motywacji uczniów do samodzielnej pracy. Stały dostęp do lekcji i ćwiczeń pozwala uczniom nauczyć się zarządzania swoim czasem. Uczniowie stają się świadomi treści, które muszą opanować i mogą rozwijać się we własnym tempie. 

W ten sposób umożliwimy uczniom (i skłonimy ich) do sformalizowania swoich potrzeb cyfrowych w ramach procesu edukacyjnego. Będziemy wspierać uczniów w ponownym przyjrzeniu się swoim indywidualnym potrzebom, ocenie własnej wiedzy cyfrowej/informatycznej i jej wykorzystania oraz rozwoju umiejętności niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu edukacyjnego.  

Uczeń może korzystać z takich narzędzi jak, na przykład: skrzynka mailowa, plan zajęć, kalendarz, dokumenty administracyjne, twardy dysk lub platforma LMS z lekcjami i ćwiczeniami praktycznymi oraz zasoby wykorzystywane podczas pracy i oprogramowanie techniczne. Narzędzia te zapewniają dostęp do zasobów w domu, w zakładzie pracy, w placówce edukacyjnej oraz w klasie, jak i poza nią.

Jak zacząć? 

  • Należy zaprojektować, narysować lub skorzystać z aplikacji/platformy, aby stworzyć mapę myśli przedstawiającą cyfrowe środowisko, w którym uczą się i funkcjonują uczniowie.

Oczekiwany rezultat ćwiczenia: uczniowie posiadają mapę myśli obejmującą narzędzia cyfrowe odpowiadające ich potrzebom i wiedzą, jak z nich korzystać.