DOBRE PRAKSE

Miselni vzorec, ki bi ga lahko ustvaril učeči se šole za poklicno in strokovno izobraževanje:

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, diagram

Opis je samodejno ustvarjen

Cilji, ki jih je treba doseči:

  • Da bi učeči se pravilno razumeli svoje učenje in izobraževanje, morajo vedeti, kako poteka njihovo izobraževanje in kje najti splošne informacije o okviru alternativ.
  • Šola lahko te informacije zbere v digitalni obliki, da omogoči široko dostopnost (učečim se, učiteljem/predavateljem, mentorjem v podjetju in morda staršem) in jih da na voljo učečemu se.
  • Uporaba namenske platforme omogoča zbiranje in prenos potrebnih informacij za nemoten potek izobraževanja.

Prednosti orodij za sodelovanje:

  • Organizacijske informacije (obdobja v podjetjih in šoli, izpitna obdobja, urnik in učilnice, kontaktni podatki).
  • Mejniki v usposabljanju učečih se, elementi, povezani s preverjanjem in ocenjevanjem znanja.
  • Izobraževalni viri (vsebina izobraževanja in dodatni viri, izpitni okvir in vsebina vezana na stroko, kot je okvir poslovnih spretnosti).