Naloga 2: Digitalni nabor orodij za prakso

Cilj: “Učeči se oblikujejo svoj nabor orodij”

Naloga je namenjena praktičnemu delu. Z razumevanjem orodij, ki so na voljo za njihovo izobraževanje, bodo učeči se sestavili lastno zbirko orodij.

Opozoriti je potrebno, da je to mogoče doseči le, če vse zainteresirane strani izpolnijo svoje naloge. Kot usmeritev, učitelj/predavatelj je odgovoren za hranjenje in posodabljanje bistvenih vsebin v namenskih prostorih (npr. poslovni repozitorij, okvir izpitov, ocenjevalna obdobja, vsebina izobraževanja, vaje aplikacij itd.). Mentor prakse v podjetju je odgovoren za zagotavljanje verodostojnih dokumentov (ki se uporabljajo v podjetjih), oblikovanje elementov tekočih projektov ali spremljanje pridobivanja veščin (npr. dnevnik prakse).

Zanimanje za uporabo digitalnih orodij in za izdelavo zbirke orodij se bo izkazalo za koristno s strani učečega se zaradi enostavne uporabe, ustreznosti vsebine in “optimizacije”, ki jo prinaša učečemu se v okviru njegovega izobraževanja.

Mentor ima vodilno vlogo pri ravnanju z orodji. Bistveno je, da so usposobljeni za orodja, ki jih ponujajo, in da zagotavljajo “privlačne” in “interaktivne” digitalne vsebine. Igrivo učenje spodbuja vključevanje in motivacijo učečih se za samostojno delo. Stalen dostop do vaj in učnih ur omogoča učečim se, da se naučijo upravljati svoj čas. Učeči se ozavestijo vsebine, ki jih morajo obvladati in se lahko razvijajo v svojem ritmu.

Učečim se omogočimo (in jih spodbudimo), da formalizirajo svoje digitalne potrebe kot del svojega učenja. Učeče se podpiramo pri osredotočanju na njihove individualne potrebe, pregledu njihovega digitalnega/računalniškega znanja in uporabi ter podpori razvoja spretnosti, potrebnih za nemoten potek njihovega izobraževanja.

Orodja učečega se so lahko na primer: e-nabiralnik, dnevni red, urnik, administrativni dokumenti, pogon ali sistem LMS z učnimi urami in dejavnostmi ter viri za delo in tehnično programsko opremo. Ta orodja omogočajo dostop do virov doma, v podjetjih, šolah ter znotraj in zunaj učilnice.

Kako začeti?

  • Oblikujte, izrišite ali uporabite aplikacijo/platformo za izdelavo miselnega vzorca, ki predstavlja digitalni pregled in okolje učečih se.

Pričakovani rezultat naloge: učeči se imajo miselni vzorec digitalnih orodij, ki ustrezajo njihovim potrebam in jih znajo uporabljati.