PREBERI

V okviru poklicnega in strokovnega izobraževanja in ob upoštevanju izmeničnih obdobij med šolo in podjetjem imajo digitalna orodja pomembno vlogo pri uspehu izobraževanja.

Digitalna orodja so ključnega pomena, saj omogočajo stalno spremljanje, opolnomočijo učeče se v učnem procesu in spodbujajo aktivno udeležbo med celotnim usposabljanjem. Je orodje za upravljanje učilnic, teoretično in tehnično izobraževanje ter strateški nadzor na strokovnem področju.

Digitalna orodja omogočajo izmenjavo učnih vsebin med deležniki. Če je učni napredek jasen, lahko učitelji/predavatelji prilagodijo učno gradivo in olajšajo pedagoške prilagoditve, kar je za učečega se še posebej zanimivo.

Specifični cilji tega modula so:

  1. Omogočiti učečim se, da razvijejo celovito razumevanje in praktične spretnosti pri uporabi osrednjih digitalnih orodij, ki so pomembna za njihov prakso in poklicno področje. To lahko privede do strateškega nadzora nad področjem, ki je skupen vsem deležnikom (součečim se, učiteljem/predavateljem, mentorjem v podjetjih, sodelavcem).
  2. Spodbuditi notranjo motivacijo učečih se z bledenjem/zmanjšanjem vrzeli med digitalnimi orodji, ki se uporabljajo v podjetjih in šoli.

Cilj je ozavestiti učeče se in jih spremeniti v dobre izvajalce/uporabnike okolja digitalnih orodij, ne glede na to, ali je to okolje namenjeno njihovemu učnemu ali poklicnemu življenju.

  1. Pokazati zanimanje za skupno delo kot sredstvo za izboljšanje učinkovitost in svojih veščin.

Primeri sodelovalnih veščin:

  • Uporabite skupni dnevni red z opomniki in opombami – glej modul “EdTech v učilnici”.
  • Upravljajte informacije o skupnih digitalnih prostorih za pravi dokument na pravem mestu (pogodbe, učne ure, ocene) – glej modul “EdTech v učilnici”.
  • Posodabljajte portfelj, z novimi kompetencami in komentarji izobraževalnih in strokovnih mentorjev.