Naloga 1: Obstoječe digitalno šolsko okolje, pokrajina moje šole

Cilj: “Učeči se razumejo in prepoznajo”

Cilj naloge začetnega učenja je raziskati digitalno šolsko okolje s poudarkom na vidiku učečih se. Z drugimi besedami, predlagamo, da je obvezen korak, da s svojimi učečimi se določite, katere aplikacije, digitalna orodja ali platforme se uporabljajo, za kaj in kako dostopati do njih. Za risanje te sheme lahko uporabite različne načine.

Ideja je, da ustvarite in razvijete shemo s celotnim razredom, na tabli ali z uporabo programske opreme (aplikacije za viharjenje možganov/brainstorming), odvisno je od vas. Priporočamo le, da je končna shema lahko razumljiva vsakemu učečemu se in celotni skupini ter da omogoča osebno dodajanje (lastne opombe). Ne glede na to, ali je ročno risana ali digitalna, mora biti na voljo njena kopija.

Ko boste vse skupaj in korak za korakom naredili, boste posebno pozornost posvetili njihovim vprašanjem in zato bodite zelo natančni pri odgovorih.

Ne pozabite, da bolj ko boste učeče se vključili, bolj pozorno bodo integrirali, razumeli in uporabljali orodja, saj so akterji vaje.

Kako začeti?

  • Vprašajte učeče se, katere rešitve/aplikacije/orodja uporabljajo, ko so v šoli (spletni urnik itd).
  • Zberite različne ideje v razredu, da zberete začetno znanje o digitalnem šolskem okolju.

Pričakovani rezultat naloge: učeči se imajo zdaj seznam digitalnih orodij za učilnico/izobraževanje in učenje ter razumejo, za kaj se ta orodja uporabljajo.