Naloga 3: Ustvarite sodelovalno okolje z dodajanjem deležnikov (šole, učeči se, podjetja) na istem orodju

Cilj: ” Razvoj in sodelovanje učečih se”

Naloga je zasnovana tako, da ustvari optimalno učno izkušnjo in spodbudi občutek “pretoka”.

Učeči se razvijajo ozaveščenost o svojem okolju kot del svojega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Poznajo, izbirajo in uporabljajo orodja, ki so jim na voljo (v šoli in v podjetju). Vedo, katera orodja so pomembna – in katera najbolje ustrezajo njihovim potrebam – na njihovem področju delovanja. Zgradili in razvili so lastno zbirko orodij, ki se bo razvijala v skladu z njihovimi potrebami in interesi. Zaradi tega so akterji, kar jim omogoča, da izboljšajo svoje sposobnosti in “optimizirajo” motivacijo za svoje učne izkušnje.

Obvladovanje digitalnih orodij, ki jih izberejo učeči se, jih naredi “strokovnjake svojega strokovnega okolja”, kar omogoča potiskanje “uporabniške izkušnje” na nova področja.

Učeči se lahko izvajajo ustrezne raziskave (usposabljanja, postopke, elemente okvirjanja, posebne vsebine, sektorske inovacije) in so sposobni ustvariti privlačne in pričakovane vsebine (poročilo o praksi, pisanje diplomskih nalog ali tematskih datotek, izvedba projekta), ki jih lahko delijo s svojimi učitelji/predavatelji in mentorji v podjetju za namen preverjanja in ocenjevanja.

Deležniki spremljanje poklicnega in strokovnega izobraževanja izvajajo postopoma in pregledno, kar omogoča, da se med usposabljanjem po potrebi prilagodijo potrebam učečega se. Če so dobro podprti, zlahka sprejmejo dobre prakse, hitro začutijo nadzor nad svojim okoljem in se samozavestno razvijajo.

Dodatno, je mogoče predvideti optimalno sodelovanje med učečim se, korporativno kulturo in širšo poslovno kulturo; ta digitalna zbirka orodij učečemu se na področju stroke lahko olajša povezovanje s podjetji na njegovem področju in zakaj ne bi dovolili sodelovanja in povezovanja s poslovnimi partnerji o temah, kot so razvoj poklicev in stroke, ponudbe za učenje za prakso ali sponzorstvo spretnosti.

Poleg tega, tudi če niso zajete v tem modulu, so lahko rešitve za virtualno in razširjeno resničnost del orodij, ki spodbujajo učenje. Danes vidimo, da so pomembne v okviru učnih postopkov in preprečevanja tveganj. Te nove tehnologije olajšajo tehnično ravnanje s posebno opremo, namenjeno strokovni praksi. Nekatere rešitve omogočajo tudi zabaven pristop k teoretičnemu znanju ali odkrivanje novih strokovnih okolij.

Kako začeti?

  • Oblikujte, izrišite infografiko, naredite seznam različnih digitalnih orodij, naj učeči se raziskujejo med vrstniki.
  • Vključite vse dejavnike v miselni vzorec ali omogočite dostop do platforme/zbirke orodij, ki jo je učeči se zgradil, tako da učeči se sodeluje v vseh korakih svoje prakse in da je vključen v vsakdanje življenje podjetja.

Pričakovani rezultat naloge: učeči se so del procesa, so povezani in prispevajo k razvoju lastnih spretnosti in usposabljanja.