DODATKOWE ZASOBY

Oficjalne zasoby SELFIE: Na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej edukacji i szkoleniom często można znaleźć samouczki wideo, seminaria internetowe lub filmy instruktażowe dotyczące korzystania z SELFIE. Sprawdzaj oficjalną stronę internetową lub kanał YouTube, aby śledzić aktualizacje. 

Komisja Europejska Narzędzie SELFIE: Wspieranie uczniów w nauce w erze cyfrowej. (Ostatni dostęp 07/06/2023). https://www.youtube.com/watch?v=UsuRhtTeygE 

Kanały informacyjne o technologii edukacyjnej: Poszukaj kanałów na YouTube lub stron poświęconych technologii edukacyjnej, transformacji cyfrowej i narzędziom edukacyjnym. Często zawierają samouczki i przewodniki dotyczące korzystania z określonych narzędzi, takich jak SELFIE.

Centrum Nauki UE Stosowanie SELFIE: przewodnik dla koordynatorów szkolnych. (Ostatni dostęp 07/06/2023). https://www.youtube.com/watch?v=q9qm5F0hSXA 

Konferencje edukacyjne i seminaria internetowe: Wiele konferencji edukacyjnych i seminariów internetowych jest nagrywanych i udostępnianych online. Poszukaj nagrań sesji związanych z SELFIE i transformacją cyfrową w edukacji na platformach takich jak YouTube lub stronach internetowych organizacji     edukacyjnych.

UNESCO-UNEVOC. Seminarium internetowe: Jak Europa stawia czoła wyzwaniom związanym z edukacją cyfrową: DigComp, DigCompEdu, SELFIE WBL. (Ostatni dostęp 07/06/2023). https://www.youtube.com/watch?v=IdcA4qa63e8 

Platformy rozwoju zawodowego: Strony internetowe takie jak Coursera, edX i LinkedIn Learning oferują kursy na różne tematy związane z edukacją. Mogą obejmować treści wideo związane z SELFIE i gotowością cyfrową w edukacji.

Blogi i podcasty edukacyjne: Przeglądaj blogi edukacyjne i podcasty omawiające technologię edukacyjną i transformację cyfrową w szkołach. Mogą udostępniać treści wideo lub wywiady z ekspertami w danej dziedzinie.

Społeczności edukacyjne online: Platformy takie jak Edutopia czy eLearning Industry czasami udostępniają treści wideo na temat narzędzi edukacyjnych i strategii transformacji cyfrowej.