Temat 2 – Wskazówki i taktyki dla przeprowadzania ewaluacji

Uwzględnij mechanizmy uzyskiwania informacji zwrotnej:

Zdecyduj się na mechanizm zbierania informacji zwrotnej od respondentów dotyczącej przejrzystości i trafności stwierdzeń/pytań. Ta opinia może pomóc w udoskonaleniu kwestionariusza i poprawie komfortu jego stosowania.

Motywuj zainteresowanych:

Utrzymywanie motywacji to proces ciągły. Należy stworzyć oparte na współpracy i motywujące otoczenie, które podtrzymuje zaangażowanie uczestników procesu i ostatecznie prowadzi do udanej transformacji cyfrowej.

Przeprowadź pilotaż narzędzia:

Przed wprowadzeniem badania narzędziem na pełną skalę należy przeprowadzić jego pilotaż w małej grupie uczestników. Ten pilotaż pomaga zidentyfikować wszelkie problemy, takie jak usterki techniczne lub brak zrozumienia pytań.

Stwórz plan komunikacji:

Wyjaśnij wszystkim uczestnikom cel badania narzędziem, znaczenie uzyskanej od nich informacji zwrotnej i oczekiwany harmonogram wykonania zadania. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy są świadomi znaczenia badania. Stale przypominaj uczestnikom, jak ważne dla szkoły, uczniów i nauczycieli jest właściwe wykonanie zadania.

Rozpoczęcie wypełniania kwestionariusza:

Po dokładnym przygotowaniu wyślij kwestionariusz do wybranych grup docelowych. Zachęcaj uczestników do sumiennego wypełnienia kwestionariusza, ponieważ tylko duża ilość wartościowych odpowiedzi zapewni kompleksowy obraz gotowości cyfrowej Twojej szkoły. Daj uczestnikom wystarczającą ilość czasu na wypełnienie kwestionariusza.

Zbieraj i analizuj dane:

Zbieraj i analizuj dane uzyskane przy użyciu kwestionariusza. Zwróć szczególną uwagę, czy konkretne pytania rzeczywiście wnoszą wartość dodaną i podejmij decyzję, czy zachować je do celów kontroli przebiegu procesu.

Postępując według tych logicznych kroków i właściwie wykonując poszczególne zadania, możesz skutecznie wykorzystać SELFIE WBL do oceny i poprawy gotowości cyfrowej Twojej szkoły zawodowej oraz mieć pewność, że Twoje wysiłki przyczynią się do pomyślnej transformacji cyfrowej.