Ćwiczenie 2: Dokumenty szkolne

Przejrzyj istniejące dokumenty swojej szkoły, takie jak wizja, misja, strategia placówki, strategia cyfrowa, cele programu nauczania i cele edukacyjne. Dokumenty te mogą zapewnić wgląd w konkretne obszary, które chcesz ocenić lub ulepszyć.

Określ, które grupy docelowe w Twojej szkole będą istotne dla każdego punktu kwestionariusza. Ponieważ kwestionariusz SELFIE WBL jest skierowany do kadry kierowniczej, nauczycieli, uczniów i instruktorów zakładowych, zastanów się, które grupy powinny odpowiedzieć na poszczególne pytania. Na przykład niektóre stwierdzenia/pytania mogą być bardziej odpowiednie dla nauczycieli i uczniów,      podczas gdy inne są przeznaczone raczej dla kadry kierowniczej.

Jasno określ cele wykorzystania SELFIE WBL. Jakie są cele transformacji cyfrowej Twojej szkoły i w jaki sposób badanie narzędziem pomoże Ci je osiągnąć? Dobrze zdefiniowane cele pomogą Ci wybrać właściwe stwierdzenia/pytania .