Ćwiczenie 3: Sformułuj stwierdzenia/pytania:

W przypadku stwierdzeń opcjonalnych wybierz te spośród wstępnie sformułowanych pytań, które najlepiej odpowiadają Twoim celom. Upewnij się, że stwierdzenia są jasne, zwięzłe i odnoszą się do Twoich celów. Stwierdzenia niestandardowe powinny być starannie sformułowane, aby uwzględnić konkretne aspekty gotowości cyfrowej Twojej szkoły, które nie zostały ujęte we wstępnie sformułowanych pytaniach.

Oceń znaczenie każdego stwierdzenia lub pytania dla unikalnego kontekstu i celów Twojej szkoły. Zastanów się, czy każde stwierdzenie zapewnia istotny wgląd w Twoją transformację cyfrową.
Przed udostępnieniem narzędzia uczestnikom przetestuj stwierdzenia/pytania w małej grupie (np. współpracowników, nauczycieli lub uczniów     ), aby upewnić się, że są zrozumiałe i dokładnie odpowiadają Twoim celom. Wprowadź niezbędne zmiany w oparciu o uzyskane opinie.