Temat 1 – Możliwości jakie daje narzędzie SELFIE WBL

Jednym z najważniejszych aspektów korzystania z SELFIE WBL jest możliwość dostosowania go do unikalnych celów i wymagań Twojej szkoły. Dostosowywania polega na wyborze stwierdzeń i pytań, które umieszczasz w narzędziu SELFIE WBL. Stwierdzenia te mają na celu ocenę różnych wymiarów gotowości cyfrowej i są podzielone na trzy kategorie:

Stwierdzenia obowiązkowe 

Są to podstawowe pytania, które mają zastosowanie do wszystkich szkół i służą do podstawowej oceny przygotowania cyfrowego Twojej szkoły. Oferują szeroką perspektywę i są niezbędne do zidentyfikowania obszarów wymagających uwagi.

Stwierdzenia opcjonalne

Stwierdzenia opcjonalne to wstępnie sformułowane pytania, które zapewniają elastyczność w dostosowaniu narzędzia do specyficznego kontekstu Twojej szkoły. Masz możliwość wybrania i uwzględnienia tych, które są zgodne z Twoimi celami i założeniami transformacji cyfrowej. Dzięki temu możesz sprostać wyjątkowym wyzwaniom i możliwościom swojej placówki.

Stwierdzenia niestandardowe

Oprócz stwierdzeń obowiązkowych i opcjonalnych, SELFIE WBL umożliwia dodanie do 10 własnych stwierdzeń lub pytań, które są specyficzne dla potrzeb i celów Twojej szkoły. Ta funkcja umożliwia eksplorację obszarów gotowości cyfrowej, które mogą być szczególnie istotne dla programów szkolenia zawodowego w Twojej szkole.

Dyrektorzy muszą zdawać sobie sprawę, że SELFIE WBL nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Jest to wszechstronne narzędzie, które można dostosować       do konkretnych celów i wyzwań Twojej szkoły, co czyni go potężnym narzędziem na drodze do transformacji cyfrowej. Wybierając właściwe stwierdzenia i pytania, możesz skoncentrować swoje wysiłki na obszarach, które mają największe znaczenie dla cyfrowej ewolucji Twojej szkoły, niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększanie cyfrowych umiejętności uczniów     , podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, czy też lepsze dostosowanie programu nauczania do wymagań współczesnego miejsca pracy.

Ponadto SELFIE WBL ma na celu zaangażowanie wszystkich kluczowych uczestników procesu, w tym kadry kierowniczej, nauczycieli, uczniów i instruktorów zakładowych. To kompleksowe podejście gwarantuje, że transformacja cyfrowa Twojej szkoły zawodowej będzie wspólnym wysiłkiem angażującym wszystkich, którzy odgrywają istotną rolę w procesie kształcenia.

Korzystając      z SELFIE WBL, robisz duży krok w stronę zwiększenia gotowości cyfrowej Twojej szkoły, a co za tym idzie, lepszego przygotowania  uczniów      do funkcjonowania w cyfrowym otoczeniu zawodowym. Umiejętność wyboru właściwych stwierdzeń i pytań w narzędziu SELFIE WBL, dostosowanych do konkretnych potrzeb Twojej placówki, będzie kluczowym czynnikiem powodzenia transformacji cyfrowej.

Wykorzystaj SELFIE WBL jako cenne narzędzie, które przeprowadzi Twoją szkołę zawodową przez transformację cyfrową, zapewniając uczniom      umiejętności i wiedzę potrzebną do osiągnięcia sukcesu w szybko rozwijającym się świecie.

Wybierając stwierdzenia opcjonalne i definiując stwierdzenia niestandardowe narzędzia SELFIE WBL, ważne jest postępowanie według logicznego procesu, aby mieć pewność skutecznego zaspokojenia potrzeb Twojej szkoły zawodowej.