1.  Wprowadzenie SELFIE WBL w Twojej szkole

Wprowadzenie 

SELFIE WBL to bezpłatne narzędzie internetowe, które pomaga szkołom ocenić poziom wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz innowacyjnego i skutecznego kształcenia. W badaniu SELFIE WBL uczestniczy kilka grup zainteresowanych: dyrektor szkoły i kadra kierownicza, nauczyciele, uczniowie i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (więcej informacji o narzędziu SELFIE WBL znajduje się w zasobach dodatkowych).

W tym Module przedstawiamy fazę przygotowań do przeprowadzenia badania SELFIE WBL w szkołach. Obejmuje gromadzenie i przekazywanie  informacji oraz aktywne angażowanie uczestników procesu wprowadzania SELFIE WBL.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi że:

  • Zrozumiesz powody przeprowadzanie badania narzędziemSELFIE WBL w szkole
  • Poznasz korzyści płynące z badania SELFIE WBL
  • Zrozumiesz potrzebę przeprowadzenia rozmowy wprowadzającej z nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy wezmą aktywny udział w badaniu SELFIE