Temat 2 – jak zaangażować szkołę?

Badanie narzędziem SELFIE WBL przeprowadza się w szkole zawodowej w celu określenia poziomu wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie kształcenia oraz identyfikacji zasobów oraz mocnych i słabych stron szkoły. Oczekuje się, że wyniki badania przełożą się na jakość pracy szkoły z technologią cyfrową. Najważniejszym elementem każdej szkoły jest uczeń. Nauczyciele natomiast rozwijają swoje umiejętności, aby usprawnić proces kształcenia Sam proces samooceny SELFIE WBL wymaga starannego przygotowania, a jego uczestnicy muszą znać cel badania. Wybrani nauczyciele będą przeprowadzać badanie z uczniami, natomiast kadra kierownicza będzie przeprowadzać badanie z nauczycielami. Ważne jest, aby zarówno kadra kierownicza jak i nauczyciele znali korzyści płynące z przeprowadzenia samooceny. Główne korzyści podsumowano na poniższej infografice, dla każdej grupy zainteresowanych.